Nudimo pomoč pri urejanju okoljske in kemijske problematike v podjetjih:
  • priprava zakonsko predpisane okoljevarstvene dokumentacije
  • okoljevarstveno dovoljenje
  • načrt gospodarjenja z odpadki
  • bilanca hlapnih organskih topil
  • HOS
  • IPPC, IED
  • ISO 14000
  • Ecoprofit


Prednosti, ki jih nudimo so dolgoletne izkušnje, strokovnost kadra in dobro poznavanje okoljske zakonodaje.